Denk over bruggen heen!

Voor een bedrijf is het van groot belang dat alle leidinggevenden en collega’s goed met elkaar kunnen samenwerken. Het komt echter vaak voor dat er irritaties ontstaan tussen de medewerkers, zeker in deze tijd nu veel bedrijven onder druk staan. Hierdoor zal de samenwerking verslechteren en dit kan uiteindelijk ook de successen van het bedrijf negatief beïnvloeden.

Hoe kunt u zorgen voor een goede samenwerking?

Natuurlijk kunt u zelf gesprekken voeren met uw medewerkers om de samenwerking te verbeteren. Zo kunt u ook bepaalde activiteiten organiseren om de sfeer tussen leidinggevenden en collega’s te verbeteren. Het kan echter zo zijn dat dit allemaal geen of niet voldoende effect heeft. Dan kunt u ervoor kiezen om een adviesbureau in te schakelen die gespecialiseerd is in denkadvies en werkbegeleiding. Al uw werknemers kunnen gesprekken voeren met de medewerkers van dit bureau en dit kan uiteindelijk de samenwerking verbeteren.

Wat doet een adviesbureau die is gespecialiseerd in denkadvies en werkbegeleiding precies?

Er zijn een aantal adviesbureaus die gespecialiseerd zijn in denkadvies en werkbegeleiding. Bijna ieder bureau helpt u door middel van adviesgesprekken, coaching en/of trainingen.

Adviesgesprekken

Tijdens de adviesgesprekken krijgen u en uw werknemers advies over communicatievraagstukken en veranderingsprocessen. Ook kan het adviesbureau u helpen bij managementvraagstukken. Een andere vorm van adviesgesprekken is denkadvies.

Wat is denkadvies?

Het doel van denkadvies is over bruggen heen denken. Het komt waarschijnlijk wel eens voor dat u of één van uw medewerkers met een probleem zit en hier echt geen oplossing voor weet. Door adviesgesprekken gericht op denkadvies leert u op een andere manier (en vaak ook een creatievere manier) te denken.

Ieder persoon heeft bepaalde overtuigingen en zal dan ook niet op een andere manier gaan denken. In een adviesgesprek gericht op denkadvies wordt er goed gelet op wat u vertelt, want hierdoor worden uw overtuigingen duidelijk. Vervolgens zal de medewerker van het adviesbureau de verschillen tussen de feiten en de interpretaties benoemen en u stimuleren om op een andere manier te gaan denken.

Coaching

Bij de coaching leert u uzelf beter kennen en maakt u uw sterke kanten zichtbaar. Zo kunt u zich verder ontwikkelen. Ook leert u om op een andere manier naar uzelf en uw omgeving te kijken, waardoor u zelf betere oplossingen kunt bedenken voor problemen. Het zorgt er ook voor dat u effectiever gaat handelen en uw team beter aanstuurt. Werkbegeleiding is tevens een onderdeel van coaching.

Wat is werkbegeleiding?

Werkbegeleiding kan u of uw werknemers helpen om beter te functioneren op het werk. Een medewerker van een adviesbureau loopt dan mee op uw werk en kijkt hoe u functioneert. Vervolgens zal deze persoon u feedback geven en u advies geven om beter te functioneren.

Trainingen

De meeste adviesbureaus voor denkadvies en werkbegeleiding bieden ook trainingen en workshops aan. Hierbij kunnen onderwerpen als coaching, communicatie en management aan bod komen. Het programma bestaat meestal uit theorie, oefenen van de vaardigheden en reflecteren. De trainingen en workshops hebben als doel het ontwikkelen van kwaliteiten en vaardigheden.